Biyoyakıt Nedir?

 Biyoyakıt Nedir?

Biyoyakıt Nedir?

Biyoyakıt fosil yakıtlarının yerini alabilecek, yenilenebilir bir yakıttır. Bitkisel ya da hayvansal atıklardan üretilebilir. Dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Ancak, fosil yakıtların sınırlı kaynakları bulunmakta ve fosil yakıtların kullanımı çevresel sorunlara yol açmaktadır. Biyoyakıt çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Biyoyakıtın Üretimi

Nasıl Üretilir?

Biyoyakıt üretmek için bitkisel ya da hayvansal atıkların bir biyokütleye dönüştürülmesi gereklidir. Bu sürece biomass to energy veya BTX adı verilir.

 • Biyokütlenin parçalanması
 • Parçalanan biyokütlenin fermente edilmesi
 • Elde edilen biyoyakıtların rafinasyonu

Biyoyakıt Kullanımı

Biyoyakıt benzin ve dizel motorlarındaki yakıt deposuna normal yakıtların yerine konularak kullanılabilir.

 • Karışım yapılabilir
 • Saf olarak kullanılabilir

Çeşitleri

İki ana biyoyakıt türü bulunmaktadır:

 • Biyodizel
 • Biyometan

Biyoyakıtın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

Biyoyakıtın bazı avantajları şunlardır:

 • Çevre dostudur
 • Yenilenilebilir bir enerji kaynağıdır
 • Fosil yakıtlar kadar pahalı değildir
 • İthalata bağımlılığı azaltır
 • Ekonomik faydalar sağlar
 • Atık materyallerin tekrar kullanımına katkı sağlar

Dezavantajları

Biyoyakıtın bazı dezavantajları şunlardır:

 • Büyük ölçekli üretimine uygun olmayan tarımsal alanlar kullanılması gereklidir
 • Bazı biyokütle kaynaklarının tükenmesi durumunda üretim maliyetleri yüksek olabilir
 • Uygun olmayan ve öngörülemeyen hava koşulları üretimi etkileyebilir
Biyoyakıt Nedir?

Biyoyakıt Nedir?

Biyoyakıt ve Çevre

Biyoyakıt çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkmasına rağmen bazı çevresel etkilerinin de olduğu gözlemlenmiştir. Biyoyakıt üretimi için fazla miktarda tarımsal arazi gerektiğinden bu arazilerin kullanımı bazı çevresel sorunlara yol açabilir. Bunların başında ormanların yok edilmesi, erozyon, habitat kaybı ve bazı biyoçeşitlilik kayıpları yer almaktadır. Ancak, biyoyakıtın dafosil yakıtlara göre daha az sera gazı salınımına ve toksik atıklara neden olduğu belirtilmektedir.

Biyoyakıt çevresel bir yakıt alternatifi olarak öne çıksa da, büyük ölçekli üretimi ve kullanımı çevresel etkiler yaratabilir.

Bir çevre bilimci

Biyoyakıt Dünya’da ve Türkiye’de Kullanımı

Fosil Yakıt Tüketimi

Biyoyakıt Tüketimi

Dünya

142,000 bbl/gün

78,000 bbl/gün

Türkiye

72,000 bbl/gün

1,000 bbl/gün

Biyoyakıtın kullanımı ülkeler arasında değişmektedir. Bazı ülkeler biyoyakıtın kullanımını aktif olarak desteklemektedir. Dünya genelinde biyoyakıtın kullanımı her yıl artmaktadır. Tüm Dünya’da fosil yakıtlara bağımlılık azaltılmaya çalışılırken, Türkiye’de kırsal bölgelerde kullanılmaktadır ve kimya endüstrisinde potansiyel olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Özel sektör teşvikleri ve hükümetin desteği ile biyoyakıtın Türkiye’de kullanımı arttırılabilir.

Neden Biyoyakıt Kullanmalıyız?

Biyoyakıt, fosil yakıtlardan daha az sera gazı salınımına sebep olur.

Biyoyakıt üretimi uzun vadede enerji açığı riskini azaltır.

Biyoyakıt üretimi için kullanılacak tarım alanları, kirliliği azaltır ve genellikle atıl durumda olan alanlardır.

Biyoyakıt kullanımı, araç çevre performansını artırır.

Biyoyakıtın Yaygınlaşması

Biyoyakıtın daha yaygın kullanımı için devlet teşvikleri, araştırma, geliştirme ve yeniliklere yatırım yapılmalıdır.

Bir enerji uzmanı

Biyoyakıtın yaygınlaşması için devletlerin geniş kapsamlı planlar oluşturması gerekmektedir. Ülkeler, biyoyakıt endüstrisini desteklemek, yatırımcıları teşvik etmek ve biyoyakıt tüketimini artırmak için mevzuat önlemleri alabilirler. Biyoyakıt üretimi, hammadde temini ve maliyetleri açısından desteklenmelidir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenebilir ve biyoyakıtın yaygınlaşması için yeniliklere yatırım yapılabilir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın